Track Google Rankings plugin provided by seo.

INCHIDERE PROIECT POSDRU/80/2.3/55896

COMUNICAT DE PRESĂ

INCHIDERE PROIECT POSDRU/80/2.3/55896

 

Bilanţ la finele proiectului:

Proiect strategic finanţat prin fondul social European Axa 2, domeniul major 2.3, care este depus în cadrul cererii de propuneri de proiecte: Nr.80 „Calificarea – o şansă pentru viitor!”

 

Titlul proiectului:

,,Competenţe la nivel european pentru creşterea ocupabilităţii angajaţilor şi a competitivităţii firmelor din domeniul construcţiilor, prin metode inovative de formare profesională continuă’’.

Grup ţintă:

Angajaţi 1620 de persoane

Manageri 100 de persoane

 

Obiectiv general:

Creşterea ocupabilităţii, adaptabilităţii şi a competitivităţii firmelor de construcţii din regiunile reprezentate, printr-un proces transnaţional de dobandire de compeţente la nivel european în domenii de larg interes economic (utilizarea energiilor regenerabile şi renovare sustenabilă), folosind metode de FPC inovative, promovare on-line şi educaţie pe tot parcursul vieţii.

Obiectivul general a vizat formarea de competenţe similare cu cele din Germania, Austria şi Italia prin livrarea de cursuri de calificare şi recalificare spre a aduce un plus de flexibilitate şi adaptabilitate pentru participanţii la piaţa muncii din domeniul construcţiilor.

Informaţiile on-line ce vor fi oferite şi organizaţia internaţională ce va fi fondată, vor asigura dezvoltarea unei reţele internaţionale de participanţi la FPC, care vor stimula inovarea şi competitivitatea asigurând sustenabilitatea proeictului si corelarea permanentă a nevoilor existente pe piaţa muncii cu pregătirea profesională pe toată durata vieţii.

Proiectul a început în 2 August 2010 şi va incheia la 1 August 2013.

 

8 Parteneri de proiect :

PP FRG Timişoara partener principal- Aplicant

P1 Berufsförderungsinstitut Oberösterreich (bfi OÖ),  Institutul de sprijinire a formării profesionale cu sediul în Linz,Austria

P2 Handwerkskammer Rhein-Main-(HWK Rhein-Main) – Camera de Meşteşugari Rhein /Main, cu sediul Frankfurt am Main, Germania,

P3 PANORMEDIL – Ente Scuola Edile di Palermo,  Şcoala de formare profesională în domeniul construcţiilor cu sediul în Palermo, Italia

P4 Fundaţia româno-germană de pregătire şi perfecţionare profesională, cu sediul în Vladimirescu, Judeţul Arad

P5 Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Constanta, cu sediul în Constanta

P6 OPJ- Oficiului Patronal Judeţean Iaşi, cu sediul în Iaşi

P7 Fundaţia româno-germană Sibiu, cu sediul în Sibiu

 

Pe parcursul implementării proiectului :

  • Au fost organizate 22 cursuri în 5 locaţii, în total 110 cursuri de calificare-recalificare, la care au participat 1828 muncitori, dintre care 132 de femei.
  • Au absolvit cursurile şi au fost certificati 1630 participanţi, certificatele fiind recunoscute la nivel Naţional de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei.
  • Toţi absolvenţii cursurilor au dobândit competenţe recunoscute la nivel European şi vor primi certificate recunoscute de partenerii din Austria, Germania şi Italia.
  • Au fost acordate 1045 subvenţii de hrană, 1288 subvenţii în bani şi 263 de premii pentru cei mai buni cursanţi.
  • 28 Instructori de formare profesională au utilizat metode inovative de educaţie şi formare profesională.
  • 52 experţi români au beneficiat de know how internaţional.

 

Consorţiul creat în partenariat a colaborat foarte bine şi va conlucra şi după încheierea proiectului contribuind la sustenabilitatea acestuia.

Manager Proiect

Cernei Nicolae

 

Persoana contact: Viorica Frunza, manager proiect local Oficiul Patronal Judetean Iasi, tel: 0232 244129, email: opjis@cpisc.ro